درباره ما | فروشگاه پرنسا خلیلی

درباره ما :  

فروشگاه کلیه ملزومات بسته بندی مواد غذایی و بهداشتی شامل :

فروش انواع فویل های آلومینیومی ساده و چاپی

فروش انواع پاکت های پستی ، اداری ، بسته بندی به صورت ساده و چاپی

فروش لفاف های تک لایه و چند لایه به صورت عمده

فروش ضدعفونی کننده شرکت های صنایع غذایی

فروش آنتی استیک و آنتی فویل و کاغذ پارچمنت برای پنیر سفید

فروش گالن های ۲۰ لیتری

آزمایشگاه راند باکس (جعبه گرد)

راهنمایی و مشاوره